Hoe dringen we armoede in Nederland verder terug?

(aangeboden maar niet geplaatst in Trouw en De Volkskrant in maart 2021)

Armoede wordt onderverdeeld in absolute armoede en in relatieve armoede. De eerste duidt op een gebrek een basisvoorzieningen (voedsel, kleding, onderdak, scholing, medische zorg). Daar tegenover staat relatieve armoede. Oftewel hoeveel behoeften daarboven kunnen in een maatschappij worden bevredigd worden. In Nederland kennen we alleen relatieve armoede. Toch vallen ook hier volgens het CBS ruim een miljoen mensen onder de armoedegrens. Het betreft vooral eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder 65 jaar. Mensen met een niet-Westerse achtergrond en m.n. voormalige vluchtelingen zijn oververtegenwoordigd.

Lees verder “Hoe dringen we armoede in Nederland verder terug?”